ในยุคที่อาหารการกินหาได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทำลายสุขภาพ ตัดต่อพันธุกรรม รวมทั้ง มลพิษสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษอยู่รอบตัวภาวะการที่แข่งขันเร่งรีบและทำให้ทุกคนไม่มีเวลาใส่ใจรายละเอียดในเรื่องการอยู่การกินที่มีประโยชน์ตลอดจนหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีโทษออกไปให้ไกลจากตัวจนทำให้อายุขัยของเราสั้นลงไปทุกที และเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ มากขึ้น

แต่จากการที่โลกเราได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ววิทยาการทางการแพทย์ก็พัฒนาข้ามขั้นไปอย่างมากด้วยปัจจุบันเราสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพได้โดยใช้การตรวจเลือดเพื่อหาความผิดปกติในรหัสพันธุกรรม หรือที่เรารู้จักในคำว่า“ตรวจยีนส์”การตรวจยีนส์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและแน่นอนการรักษาในรูปแบบของเวชศาสตร์ชะลอวัย การตรวจยีนส์ทำให้แพทย์ให้คำแนะนำผู้ป่วยในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเป็นโรคหรือภาวะปัญหานั้นๆ ได้อย่างเป็นอย่างดี และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตลอดช่วงชีวิต

นอกจากการตรวจยีนส์แล้ว การตรวจหาระดับฮอร์โมน วิตามิน สารอาหารและเกลือแร่ต่างๆ ในระดับเซลล์ ก็มีความสำคัญไม่น้อยเพราะร่างกายคนเราขับเคลื่อนและทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ถ้าระบบต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน หากเราพบความผิดปกติในระดับเซลล์แล้วเรายังสามารถให้การแก้ไขที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือโรคตามมาโดยให้การดูแลเรื่องการแก้ไขระดับฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปรับวิตามิน เกลือแร่และสารอาหารด้วย สารอาหารและวิตามินเกรดสูงคุณภาพที่ดีที่สุดและใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ได้คัดสรรแล้วเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดการทำงานสูงสุดเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายซึ่งสารอาหารหรือวิตามินที่มีขายตามท้องตลาดไม่สามารถเทียบเคียงได้เรียกได้ว่าเป็นการป้องกันเชิงลึก ที่ปัจจุบันคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้ว

การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปมากการดูแลผู้ป่วยในสมัยนี้ไม่ใช่แค่การตรวจรักษาเพียงอย่างเดียว การป้องกันก่อนการเกิดโรคก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้ทุกคนห่างไกลจากโรคหรือปัญหาและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร 052-089-865 หรือ สายด่วน 1719
E-mail : [email protected]