โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผลการตรวจที่แม่นยำ โดยสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้

  1. ก่อนวันนัดตรวจสุขภาพ แนะนำนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 6 - 8 ชั่วโมง
  2. งดรับทานอาหาร และน้ำ(จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)ก่อนเวลาตรวจสุขภาพ 10 - 12 ชั่วโมง
  3. หากผู้รับการตรวจสุขภาพมีโรค-ยาประจำตัว อื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

สำหรับคุณผู้หญิง

  1. กรณีตั้งครรภ์ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนวันนัดตรวจสุขภาพ
  2. กรณีอยู่ในช่วงการมีประจำเดือนไม่แนะนำให้ทำการตรวจ
  3. ควรตรวจปัสสาวะ หรือตรวจมะเร็งเต้านม(แมมโมแกรม) หลังจากหมดประจำเดือนแล้วอย่างน้อย 7 วัน เนื่องจากมีผลต่อการแปลผลการตรวจ

เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการทางโรงพยาบาลแนะนำให้ทำการนัดล่วงหน้าก่อนเข้าตรวจทุกครั้ง

เตรียมพร้อมก่อนตรวจสุขภาพ01

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888

Call Center: 1719 

"เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 07.00 – 16.00 น."

ไลน์. @bangkokchiangmai หรือ https://lin.ee/MQgqwqt