ขนาดพื้นที่ 31 ตารางเมตร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่