ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา -

การศึกษา

2550อายุรศาสตร์โรคเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย