ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศรัณย์ ควรประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย
2540อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888