ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นิกูล พวงวรินทร์

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2552เวชศาสตร์การบิน, สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888