นพ.นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
2540อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย
2533อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2529ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - อายุรศาสตร์
  • - อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • - อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด