เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ นำทีมโดย พญ. ธนิดา เอื้ออารีย์จิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โภชนาการ จากศูนย์กุมารเวชกรรม ได้ร่วมโครงการดี ๆ ภายใต้ชื่อ "คืนลมหายใจที่บริสุทธิ์ให้กับเด็ก" เพื่อมอบอากาศที่ดีให้น้อง ๆ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านแม่ปั๋ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งจะมีการมอบเครื่องกรองอากาศ ให้กับ ศพด. อีก 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงรายเป็นลำดับต่อไป

โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างคลีนรูมให้แก่ ศพด. อื่นๆ ร่วมกันกับทาง มูลนิธิเวชดุสิตฯ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ) ต่อไปตาม 3 แนวทางดังนี้

  1. การป้องกันฝุ่นจากภายนอก
  2. การฟอกอากาศภายในห้อง โดย เครื่องกรองอากาศ
  3. การเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้องด้วยเครื่องเติมอากาศแบบ DIY ตามรายละเอียด คลิกลิงก์

แหล่งข้อมูล Facebook Khuanchai Supparatpinyo

 

ด้วยปัญหาฝุ่นพิษขนาดจิ๋ว PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานมาเป็นเวลานาน ที่แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กเล็กได้หลายทาง ทั้งเด็กเล็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หน้ากากอนามัยไซส์เด็กหายาก รวมถึงเด็กเล็กหายใจและหัวใจเต็นแรงเร็วกว่าผู้ใหญ่ ทำให้สูดฝุ่นควันเข้าไปทั่วร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่

หากเด็กต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นมลภาวะเป็นระยะยาวนาน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางสมองของเด็ก การสร้างคลีนรูมให้แก่น้อง ๆ จึงถือเป็นโครงการนำร่องที่จะช่วยมอบอากาศหายใจที่บริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

โดยล่าสุดทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้มีการมอบเครื่องคลีนรูม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านโป่ง ซึ่งภายในห้องมีพื้นที่ขนาด 160 ตรม. โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งเครื่อง Levoit 600S จำนวน 2 เครื่อง ก่อนติดตั้งเครื่องคลีนรูมค่าฝุ่น PM2.5 สูงถึง 82 ไมโครกรัม เมื่อเปิดการทำงานสามารถลดค่าฝุ่น PM2.5 เหลือเพียง 20 ไมโครกรัม

 

 

แหล่งข้อมูล :  Facebook