พญ.พญ. ธนิดา เอื้ออารีย์จิต - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

ภาษา -

การศึกษา

2564กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2562กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

A Day In Normal Life