แผนกสูตินรีเวช ให้บริการดูแลสตรีในทุกช่วงวัย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และยังมีบริการให้คำปรึกษาและรักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงในทุกช่วงของชีวิต ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ของแผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ คือทีมงานที่มีคุณภาพ เราเคารพในสิทธิของผู้ป่วย และให้บริการรักษาในสถานที่ที่เหมาะสมและรู้สึกปลอดภัย เราให้บริการรักษาที่ครบครัน เช่น การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การรักษา และการผ่าตัดเฉพาะทาง เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับสตรี รวมไปถึงการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัว การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและการดูแลครรภ์ การตรวจอัลตราซาวด์สำหรับสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก รวมไปถึงการผ่าตัดส่องกล้อง ผู้ป่วยควรหาวิธีรักษาที่เหมาะสม หากมีอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ ภาวะเลือดออกผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะทางอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน ภาวะรังไข่ทำงานผิดปกติ ภาวะมะเร็งปากมดลูก โรคจากการมีเพศสัมพันธ์ เนื้องอกมดลูกและโรคเยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ นอกจากนี้ ยังมีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัยทองอีกด้วย

การดูแลก่อนคลอดและการคลอดบุตร

ทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ของคลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมให้บริการดูแลรักษาก่อนคลอดและการคลอดบุตร

ดูบริการ

รักษาภาวะการมีบุตรยาก

เรามีบริการรักษาภาวะการมีบุตรยาก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้คำแนะนำแก่คู่สมรส เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

ดูบริการ

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลติดต่อ


Tel: 052 089 888

Call Center: 1719
แผนกสูตินรีเวช

" วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น. และวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 08.00 – 20.00 น. "

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

string(1052) " SELECT a.ID, b.meta_value*1 as med_license, c.meta_value as doctor_status FROM wp_posts a INNER JOIN wp_postmeta b ON a.ID = b.post_id AND b.meta_key = '_med_license_number' LEFT JOIN wp_term_relationships tr ON (a.ID = tr.object_id) LEFT JOIN wp_term_relationships tr2 ON (a.ID = tr2.object_id) INNER JOIN wp_postmeta c ON a.ID = c.post_id AND c.meta_key = '_doctor_staus_order' WHERE a.post_status = 'publish' AND a.post_type ='bch_doctor' AND ( tr.term_taxonomy_id IN (424) OR tr2.term_taxonomy_id IN (0) ) GROUP BY a.ID ORDER BY doctor_status ASC, med_license ASC "

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. อทิตา เรืองแสน

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. ภานนท์ เกษมศานติ์

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. คัทรียา ประจงทัศน์

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. ทวิวัน พันธศรี

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. พญ. สุชยา ลือวรรณ

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. มนัสวี มะโนปัญญา

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. ยุรี ยานาเซะ

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. ชลัยธร นันทสุภา

ชำนาญพิเศษ:

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา