แพ็กเกจตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบิน สุขภาพดี แบบติดปีก

  1. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน ต่อใบอนุญาต (Class l-lll) ราคา 3,900 บาท
  2. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน ต่อใบอนุญาต (Class 4) ราคา 3,800 บาท
  3. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกเรือ) อายุน้อยกว่า 40 ปี ราคา 2,400 บาท
  4. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกเรือ) อายุมากกว่า 40 ปี ราคา 2,600 บาท

เงื่อนไขการรับการบริการ

  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่นๆ ได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719

 

 

 

 

สาระสุขภาพ