สุขภาพดี แบบติดปีก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบิน สุขภาพดี แบบติดปีก

  1. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน ต่อใบอนุญาต (Class l-lll) ราคา 4,200 บาท
  2. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน ต่อใบอนุญาต (Class 4) ราคา 4,500 บาท
  3. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกเรือ) อายุน้อยกว่า 40 ปี ราคา 2,600 บาท
  4. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกเรือ) อายุมากกว่า 40 ปี ราคา 2,800 บาท

 

เงื่อนไขการรับการบริการ

  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่นๆ ได้

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719

 

 

 

 

แพ็กเกจที่แนะนำ