แพ็กเกจสุขภาพดีแบบติดปีก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบิน สุขภาพดี แบบติดปีก

  1. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน ต่อใบอนุญาต (Class l-lll) ราคา 3,990 บาท
  2. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน ต่อใบอนุญาต (Class 4) ราคา 3,800 บาท
  3. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกเรือ) อายุน้อยกว่า 40 ปี ราคา 2,400 บาท
  4. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกเรือ) อายุมากกว่า 40 ปี ราคา 2,600 บาท

เงื่อนไขการรับการบริการ

  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่นๆ ได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

 

 

สาระสุขภาพ