โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม Advance

ราคา

17,500 THB

เงื่อนไขการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์แต่ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจคัดกรองพิจารณาก่อนเข้าโปรแกรมตรวจ (ถ้ามี)
 2. รับบริการได้ที่ชั้น 2  แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 3. การใช้แพ็กเกจและการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีหลังจากซื้อแพ็กเกจ

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพเฉพาะทาง
 2. ตรวจสัญญาณชีพ
 3. ตรวจน้ำหนักตัวและดัชนีมวลกาย
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด
 5. ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด
 6. ตรวจค่าไขมันในเลือด
 7. ตรวจการทำงานของตับ
 8. ตรวจการทำงานของไต
 9. ตรวจระดับเลือดแร่ในร่างกาย
 10. ตรวจไทรอยด์
 11. ตรวจระดับวิตามินบี 12
 12. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 13. ทดสอบความจำ
 14. ตรวจหลอดเลือดสอมงด้วยเครื่อง MRI (ไม่ฉีดสี)
 15. ระยะเวลสนการให้บริการ  3- 4 ชั่วโมง

**กรณีมีฉีดสีเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (รวมค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

 1. Package contrast Multihance (15 ml) 3,000 บาท
 2. Package contrast Gadovist (7.5 ml)  Pre-filled 3,000 บาท
 3. Package contrast Dotatem (10 ml) 3,000 บาท
 4. Package contrast Gadovist 1.0 (15 ml) 5,000 บาท

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052-089-888 หรือ 1719

Line Official : @BangkokChiangmai

สาระสุขภาพ