แพ็กเกจฝังเข็มเฉพาะจุด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่