50 ปี BDMS อยากให้ทุกชีวิตมี “ข้อ (เข่า) ดี”

จัดแพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า “BDMS Total Knee Replacement”

เพื่อความสุขในทุกก้าวของคุณ

 

แพ็กเกจ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

          50 ปี BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศไทย จัดแพ็กเกจBDMS Total Knee Replacement” ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง (รวมข้อเข่าเทียม 1 ชุด) ในราคาพิเศษระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฏาคม 2565 โดยสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เพราะเราอยากให้ทุกชีวิตมี “ข้อ (เข่า) ดี”

 

โรคข้อเข่าเสื่อม” เป็นอีกหนึ่งอาการเจ็บป่วยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงวัย ไม่เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งความเสี่ยงของโรคเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม โรคประจำตัว หรืออุบัติเหตุ รวมทั้งอาจเกิดจากการใช้งานข้อเข่าไม่ถูกต้องหรือใช้งานหนักมากเกินไป

ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี โดยแพทย์จะประเมินระดับความรุนแรงและแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม เพราะจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น สามารถกลับมาเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ช่วยให้เจ็บปวดน้อยลง และผู้ป่วยก็จะกลับมาเดินได้เร็ว ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น คือ การผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน การเลือกข้อเข่าเทียมที่ถูกเหมาะสม และมีแพทย์ผ่าตัดที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่ดูแลประชาชนมาตลอด 50 ปี BDMS มุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าได้เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและตรงตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับความสะดวก ปลอดภัยและคุ้มค่า ผ่านแพ็กเกจ BDMS Total Knee Replacement ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง ราคาพิเศษรวมข้อเข่าเทียม 1 ชุด, ค่าห้องพักฟื้นในการนอนโรงพยาบาล 4 คืน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าอุปกรณ์และบริการทางการแพทย์, ค่าอาหาร, ค่ายาและเวชภัณฑ์

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาแพ็กเกจนี้เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
 2. สามารถใช้บริการได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
 3. การเข้ารับบริการโครงการนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 4. ราคาดังกล่าวนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด สำหรับส่วนเกินเรื่องโรคของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้รับบริการต้องชำระส่วนเกินตามจริง
 5. ในกรณีที่ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่เกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้รับบริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 6. ในกรณีผู้รับบริการต้องการขยายระยะเวลาเข้าพักจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ราคาดังกล่าวรวม

 1. ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามที่กำหนด)
 2. รวมข้อเข่าเทียม (ตามที่กำหนด) Johnson and Johnson (Sigma PFC) นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าการจองเลือด LDPRC 1 Unit  แต่ยังไม่รวมการให้เลือด
 4. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเท่านั้น (ตามที่กำหนด)
 5. ค่ายา และการดูแลในการลดความปวดหลังผ่าตัด การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ตามที่กำหนด)
 6. ห้องพักแบบมาตรฐาน หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ค่าการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องค่ายาผู้ป่วยใน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตามที่กำหนด)
 7. ราคานี้รวมอุปกรณ์ช่วยเดิน 1 ชนิด (Walker, Crutch หรือ Cane)

 

สอบถามเพิ่มเติม

 

ช่องทางการจำหน่าย

 • บูธจัดจำหน่ายบริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.)

หมายเหตุ:

 • ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 7 วัน ก่อนพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด

 

สาระสุขภาพ