“โรคต้อกระจก” รักษาหายได้ “ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด”

 

          ยิ่งอายุมาก ยิ่งต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ “อยู่ ดี มี สุข” รวมถึงอวัยวะสำคัญอย่าง ‘ดวงตา’ เพราะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน จนไปถึงการเกิด ‘โรคต้อกระจก’ ต้อกระจกนั้นเป็นภาวะที่เกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์ตา ซึ่งโดยปกติแล้ว เลนส์ตาจะมีลักษณะใส แต่เมื่อเกิดต้อกระจกจะทำให้แสงไม่สามารถส่องผ่านเข้าไปในตาได้เช่นเดิม และส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนดังเดิม

สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรบ้าง?

  • ‘โรคต้อกระจก’ เกิดจากเลนส์แก้วตาที่เสื่อมสภาพลงจนเกิดความขุ่นมัว
  • พบมากในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงเป็นโรคต้อกระจก ได้แก่

  • การได้รับแสงอัลตร้าไวโอเลตเป็นเวลานาน
  • เกิดตาติดเชื้อ
  • โรคม่านตาอักเสบ
  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • อุบัติเหตุที่ดวงตา
  • ความผิดปกติแต่กำเนิด
  • การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ 

อาการที่พบบ่อย

  • สายตามัว มองเห็นไม่ชัดเจน โดยไม่มีอาการเจ็บปวด และเป็นบ่อยเมื่ออยู่ในที่แสงจ้า
  • มองเห็นภาพซ้อน
  • มองเห็นแสงไฟกระจายขณะขับรถในเวลากลางคืน
  • มองเห็นในระยะใกล้ได้ดี
  • มองเห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา
  • เปลี่ยนแว่นบ่อยครั้ง

เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงควรเข้ารับการรักษาให้ ‘เร็วที่สุด’

โรคต้อกระจก ต้องเร่งรักษาไม่ควรรอให้ ‘ต้อสุก’ เพราะ “ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญ” และอาจเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้  โดยการรักษาต้อกระจกนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของต้อกระจก หากเป็นต้อที่เพิ่งจะเริ่มเกิดหรือเป็นไม่มาก ควรรับการตรวจตาตามการนัดหมายของแพทย์ แต่ในผู้ที่พบต้อกระจกขุ่นมากจนรบกวนชีวิตประจำวัน ควรได้รับการผ่าตัด โดยการผ่าตัดนำเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทน

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

การผ่าตัดสลายต้อกระจก (Phacoemulsification) “ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด” มักเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกที่ส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้หลังผ่าตัด โดยการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ได้แก่

 • เลือกสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ สวมถอดง่าย
 • ก่อนมาถึงโรงพยาบาลควรสระผมและล้างหน้าล่วงหน้า
 • ไม่ต้องอดอาหาร
 • รับประทานยาประจำตัวที่ใช้อยู่ได้ตามปกติ ยกเว้นยาละลายลิ่มเลือดให้อยู่ในดุลยพินิจของจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัด

ระยะเวลาในการผ่าตัด

 • ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ขณะผ่าตัดสลายต้อกระจก ภายในห้องผ่าตัดใหญ่ที่ปลอดเชื้อ และผู้ป่วยจะรู้ตัวเองขณะผ่าตัด แต่ไม่รู้สึกเจ็บ และอาจเห็นการขยับไปมาของแสง
 • หลังผ่าตัดเรียบร้อย ผู้ป่วยจะใช้เวลาพักฟื้นในห้องประมาณ 30 นาที ก่อนกลับบ้าน หากไม่ได้รับยาสลบก่อนการผ่าตัด ควรรีบทานยาตามคำสั่งแพทย์ทันที และยังไม่ต้องเปิดหรือหยอดตาในวันผ่าตัด

 

สอบถามเพิ่มเติม
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 052-089-888 หรือ 1719

 

สาระสุขภาพ