ทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ

ทางเลือกสำหรับคนที่กลัวการทำฟัน

 

การทำฟันภายใต้การดมยาสลบ เหมาะกับใครบ้าง?

ผู้ป่วยเด็กเล็กที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาทางทันตกรรมตามปกติได้ ,ผู้ป่วยกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น Down syndrome , autism  ผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถความคุมพฤติกรรม การเคลื่อนไหวของตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมอง (cerebral palsy)  ผู้ป่วยโรคลมชัก (Epilepsy)

 

ทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

การรักษาที่ไม่สามารถรักษาภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียวได้ เช่น

 • การผ่าฟันคุดที่อยู่ลึกมากๆ  หรือ การผ่าตัดเพื่อนำถุงน้ำ(cyst) หรือก้อนเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่ การใช้ยาชาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมความเจ็บปวดได้ทั่วถึง
 • การทำหัตถการบริเวณที่มีการอักเสบ หรือติดเชื้อมากจะทำให้ประสิทธิภาพของยาชาลดลง ไม่สามารถควบคุมความเจ็บปวดได้ดีเท่าที่ควร
 • ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าและศีรษะ
 • ผู้ป่วยที่แพ้ยาชา
 • ผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียนง่ายระหว่างทำการรักษาทางทันตกรรม
 • ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการษาหลายอย่างภายในครั้งเดียว เช่น การถอนฟัน หรือ ผ่าฟันคุดจำนวนหลายซี่ การผ่าตัดเพื่อฝั่งรากเทียมจำนวนหลายซี่ หรือการผ่าตัดแต่งกระดูกทั้งขากรรไกร
 • ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลมาก ไม่สามารถทนการรักษาแบบปกติได้

 

ขั้นตอนการรักษา

 1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่ามีปัญหาช่องปากอะไรต้องรักษาบ้าง
 2. ตรวจร่ายกายเตรียมความพร้อมสำหรับการดมยาสลบโดยแพทย์ หรือกุมารแพทย์กรณีเป็นผู้ป่วยเด็ก
 3. ผู้ป่วยจะต้องนอนที่โรงพยาบาลก่อนวันรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดมยาสลบ เช่น มีการงดน้ำงดอาหาร ก่อนทำหัตถการ โดยวิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้กำหนด
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา ผู้ป่วยจะถูกนำไปห้องพักฟื้นเพื่อติดตามอาการจนกว่าจะฟื้นรู้สึกตัวดี และจะแนะนำให้นอนพักที่โรงพยาบาลต่ออีก 1 คืน เพื่อติดตามอาการจนผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติ

 

สอบถามเพิ่มเติม
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทันตกรรม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

โทร 052-089-888 หรือ 1719

สาระสุขภาพ