รางวัลและการรับรอง

มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับการรับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกว่า 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก การรับรองมาตรฐานในการรักษาโรคดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เป็นสากลและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของแนวทางการรักษาล่าสุดในสหรัฐอเมริกา JCI