รางวัลและการรับรอง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

Joint Commission International, Gold Seal of Approval® (พ.ศ. 2558 – 2561, 2561- 2564, 2564-2567)

การรับรองมาตรฐาน JCI ถือเป็นมาตรฐานทองคำระดับโลกที่บ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัยขององค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI สามารถแสดง the Gold Seal of Approval® ได้อย่างภาคภูมิใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ เนื่องจาก JCI ถือเป็นมาตรฐานสูงสุดที่ใช้กำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยขององค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพ

 

สถานพยาบาลที่ต้องการการรับรองจาก JCI ต้องได้รับการตรวจอย่างเข้มงวดจาก JCI ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองแล้ว สถานพยาบาลต้องรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากจะมีการประเมินและตรวจสอบเป็นระยะๆ

CAMTS - CAMTS Global Accreditation (พ.ศ. 2561- 2564, 2565-2568)

หนึ่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต CAMTS จากสหรัฐอเมริกา CAMTS - CAMTS Global หรือที่เรียกว่า Dual Accreditation

เพราะความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญ BDMS EMERGENCY SERVICES (BES) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับฉุกเฉินวิกฤติ Emergency Critical Care และการดูแลเฉพาะทาง Specialty Care ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นของ BDMS Simulation Center อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตเวชการของเราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติครบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) และมาตรฐาน CAMTS Global (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global) 🚑🚁🚤

CAMTS เป็นองค์กรที่ดำเนินการในเรื่องปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยของระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS โรงพยาบาลจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการบริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท รวมถึงการดูแลทางการแพทย์ การควบคุมการติดเชื้อ ตลอดจนยานพาหนะ การบำรุงรักษายานพาหนะ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ การสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ บุคลากรด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นโยบายทางกฎหมาย จริยธรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เชี่ยวซึ่งการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับการรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตขนส่งฉุกเฉินที่มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานเป็นสากล

LEED Certified: First Hospital Building in ASEAN

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับรางวัล ในฐานะเป็นผู้นำด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED) แห่งแรกในอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับการรับรองโดย US Green Building Counsel (USGBC) ในด้านการออกแบบอาคาร ความปลอดภัยของโครงสร้างและความสามารถในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้มีการนำหลักการของ LEED มาใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

Trauma Center Level 3 by The Thai Journal of Surgery พ.ศ. 2566 - 2570

การรับรองมาตราฐาน "ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 3" โดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (The Thai Journal of Surgery) ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กลายเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตภาคเหนือตอนบนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้บริการในการเรียกใช้บริการ

The Second Runner Up Future Service Design BDMS Quality Forum Award พ.ศ.2560

รางวัลนี้มอบให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ริเริ่มการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้การบริการที่เหนือกว่า รางวัลนี้มอบให้กับผลงานและความทุ่มเทในการออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์การให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับรางวัล the Future Service Design BDMS Quality Forum ปีพ.ศ.2560 ในเรื่องกระบวนการจัดการความเจ็บปวดโดยใช้หลักการของ Empathy Clinic Model เพื่อจัดการอาการปวดเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เป็นมะเร็งและมีกาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย ตามแนวทางปฏิบัติและความต้องการของลูกค้า

The First Runner Up Quality Improvement Culture of Safety BDMS Quality Forum Award พ.ศ.2561

รางวัลนี้มอบให้กับโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ริเริ่มการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูง รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติแก่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

Patient Safety Initiative of the Year - Thailand: Healthcare Asia Awards พ.ศ.2562 & The First Runner Up Quality Improvement Innovation: BDMS Quality Forum Award พ.ศ.2562

รางวัลนี้มอบให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคเอเชียที่ริเริ่มโครงการ นวัตกรรม ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย

 

ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการคิดริเริ่มโครงการปรับปรุงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ถ่ายภาพรังสีที่หัวเข่าซึ่งช่วยลดความยุ่งยากแก่ผู้ป่วย ช่วยลดการถ่ายภาพซ้ำระหว่างการเอกซเรย์ ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณรังสีที่มีโอกาสแผ่ไปยังผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ลดลง นอกจากนี้ภาพฉายรังสีที่ได้มีความถูกต้องตามหลักกายวิภาค ทำให้นักรังสีวิทยาสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

Gold Award of BDMS UM - Information Management Award พ.ศ.2560

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์และข้อมูล ปี พ.ศ.2560 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ที่เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี

Best Hospital Service Awards พ.ศ.2560: Muang Thai Life Assurance Hospital Award พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2560 จากผลสำรวจของลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

Best Hospital Service Awards พ.ศ. 2558: Muang Thai Life Assurance Hospital Award พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2558 จากผลสำรวจของลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

BDMS Insurance Case Management 2023

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับรางวัล คว้า 2 รางวัลเหรียญทองแดง ในงาน "BDMS Insurance Case Management 2023" ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์การทำงานร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพในรูปแบบ VIP Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ จากผลงาน "VIP Pass Project"