พร้อมให้บริการผู้ถือกรมธรรม์จากทุกบริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพชั้นนำ

โดยท่านสามารถเลือกดูข้อมูลบริษัทที่ทำสัญญาร่วมกับโรงพยาบาลฯ ได้ตามลำดับตัวอักษร (A-Z) ดังนี้

A :

AIA Company Limited

AXA Insurance Public Company Limited

Ayudhya Allianz Life Assurance Public Company Limited

B:

Bangkok Health Insurance Public Company Limited 

Bangkok Life Assurance Company Limited

Bangkok Insurance Public Company Limited

C:

Cigna Insurance Public Company Limited

Chubb Samaggi Insurance Public Company (Thailand) Limited

D:

Deves Insurance Public Company Limited 

Dhipaya life Assurance Public Company Limited

F:

FWD Life Insurance Public Company Limited

G:

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

H:

Health Claims Management Service Company Limited

Health Benefit Consultants Co., Ltd.

I:

Inter Partner Assistance Co., Ltd.

J:

Jaymart Insurance Company Limited (JP Insurance)

K:

Krungthai-Axa Life Insurance Public Company Limited

L:

LMG Insurance Public Company Limited 

M:

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited 

Medihealth (Thailand) Company Limited

N:

Navakij Insurance Public Company Limited

P:

Philip Life Assurance Public Company Limited

Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

S:

Sri Ayudhya General Insurance Public Company Limited

Safety Insurance Public Company Limited

Siam Smile Broker (Thailand) Company Limited

South-East Insurance Company Limited

Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

T:

Thai Life Insurance Public Company Limited

Thai Reinsurance Public Company Limited

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

Tune Insurance Public Company Limited

Thai Health Insurance Public Company Limited 

V:

Viriyah Insurance Public Company limited