โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใด

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

ชั้นแผนกเวลาให้บริการหมายเลขติดต่อ
ชั้น 9หอผู้ป่วย 9 (ผู้ป่วยเด็ก)ตลอด 24 ชั่วโมง052-089-869
ชั้น 6หอผู้ป่วย 6ตลอด 24 ชั่วโมง052-089-775
ชั้น 5หอผู้ป่วย 5 / ห้องเด็กอ่อนตลอด 24 ชั่วโมง052-089-853
ชั้น 4แผนกไตเทียม07.00 – 17.00 น.052-089-781
แผนกระบบทางเดินอาหาร08.00 – 20.00 น.052-089-782
แผนกทันตกรรม08.00 – 17.00 น.052-089-783
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู08.00 – 20.00 น.052-089-780
ห้องธาราบำบัด08.00 – 20.00 น.052-089-780
ห้องพัฒนาการเด็กกรุณาสอบถามข้อมูลที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3ห้องผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง052-089-840
ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด08.00 – 17.00 น.052-089-830
ห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง052-089-834
หออภิบาลผู้ป่วยหนักตลอด 24 ชั่วโมง052-089-832
การเงินผู้ป่วยใน08.00 – 18.00 น.052-089-761
ชั้น 2แผนกสุขภาพเด็ก08.00 – 20.00 น.052-089-767
แผนกสูตินรีเวช08.00 – 17.00 น.052-089-769
แผนกกุมารเวช08.00 – 20.00 น.052-089-765
ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่08.00 – 17.00 น.052-089-776
แผนกอายุรกรรม08.00 – 20.00 น.052-089-823
ศูนย์ออนโคโลยี08.00 – 16.00 น.052-089-861
แผนกจิตรักษ์08.00 – 16.00 น.052-089-865
ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู08.00 – 16.00 น.052-089-866
การเงิน08.00 – 20.00 น.052-089-763
เคาน์เตอร์รับยา08.00 – 20.00 น.052-089-773
ชั้น 1ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง052-089-811
แผนกกระดูกและข้อ08.00 – 20.00052-089-864
แผนกตา08.00 – 17.00052-081-144
แผนกศัลยกรรม08.00 – 20.00052-089-863
แผนก หู คอ จมูก08.00 – 16.00 น.052-081-130
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ07.00 – 16.00 น.052-089-817
ต้อนรับและลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง052-089-890
แผนกลูกค้าสัมพันธ์08.00 – 17.00 น.052-089-899
แผนกรับผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง052-089-815
การเงินตลอด 24 ชั่วโมง052-089-802
เคาน์เตอร์รับยาตลอด 24 ชั่วโมง052-089-804
บางกอกพลาซ่าคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง08.00 – 17.00 น.052-089-846

 

 

โรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาทุกโรคหรือไม่

ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการศูนย์และคลินิกรักษาโรคทั้งหมด18 ศูนย์/คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการบริการที่สะดวกและเกิดประสิทธิภาพทางการรักษา

แผนผังการให้บริการ

FLOORแผนกเวลาให้บริการหมายเลขติดต่อ
ชั้น 9หอผู้ป่วย 9 (ผู้ป่วยเด็ก)ตลอด 24 ชั่วโมง052-089-869
ชั้น 6หอผู้ป่วย 6ตลอด 24 ชั่วโมง052-089-775
ชั้น 5หอผู้ป่วย 5 / ห้องเด็กอ่อนตลอด 24 ชั่วโมง052-089-853
ชั้น 4แผนกไตเทียม07.00 – 17.00 น.052-089-781
แผนกระบบทางเดินอาหาร08.00 – 20.00 น.052-089-782
แผนกทันตกรรม08.00 – 17.00 น.052-089-783
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู08.00 – 20.00 น.052-089-780
ห้องธาราบำบัด08.00 – 20.00 น.052-089-780
ห้องพัฒนาการเด็กกรุณาสอบถามข้อมูลที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3ห้องผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง052-089-840
ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด08.00 – 17.00 น.052-089-830
ห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง052-089-834
หออภิบาลผู้ป่วยหนักตลอด 24 ชั่วโมง052-089-832
การเงินผู้ป่วยใน08.00 – 18.00 น.052-089-761
ชั้น 2แผนกสุขภาพเด็ก08.00 – 20.00 น.052-089-767
แผนกสูตินรีเวช08.00 – 17.00 น.052-089-769
แผนกกุมารเวช08.00 – 20.00 น.052-089-765
ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่08.00 – 17.00 น.052-089-776
แผนกอายุรกรรม08.00 – 20.00 น.052-089-823
ศูนย์ออนโคโลยี08.00 – 16.00 น.052-089-861
แผนกจิตรักษ์08.00 – 16.00 น.052-089-865
ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู08.00 – 16.00 น.052-089-866
การเงิน08.00 – 20.00 น.052-089-763
เคาน์เตอร์รับยา08.00 – 20.00 น.052-089-773
ชั้น 1ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง052-089-811
แผนกกระดูกและข้อ08.00 – 20.00052-089-864
แผนกตา08.00 – 17.00052-081-144
แผนกศัลยกรรม08.00 – 20.00052-089-863
แผนก หู คอ จมูก08.00 – 16.00 น.052-081-130
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ07.00 – 16.00 น.052-089-817
ต้อนรับและลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง052-089-890
แผนกลูกค้าสัมพันธ์08.00 – 17.00 น.052-089-899
แผนกรับผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง052-089-815
การเงินตลอด 24 ชั่วโมง052-089-802
เคาน์เตอร์รับยาตลอด 24 ชั่วโมง052-089-804
Plazaคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง08.00 – 17.00 น.052-089-846

 

 

สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ในช่องทางใดบ้าง

โทร 052-089-888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ [email protected]
เฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/bangkokhospitalchiangmai
เว็บไซต์ www.bangkokhospital-chinagmai.com

มาใช้บริการโรงพยาบาลครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกลงทะเบียน (Registration) ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับบริการมาในวันดังกล่าวด้วย
หากต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ สามารถทำนัดหมายผ่านช่องทางดังนี้ และรอรับการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่

 • เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 • อีเมล์ที่ [email protected]
 • ผ่านกล่องข้อความเฟสบุ๊คแฟนเพจของโรงพยาบาล https://www.facebook.com/BangkokHospitalChiangmai/inbox
 • แผนกลงทะเบียน (Registration) โทร 052-089-890

วิธีการเดินทางมายังโรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีบริการรถรับส่งฟรีระหว่าง :
  • จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ถึงเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
  • จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ถึงศูนย์การค้าเมญ่า

  ตามตารางด้านล่างนี้

  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร กรุณาติดต่อ 052 081 435

บริการห้องพักผู้ป่วยมีกี่แบบ

ห้องพักผู้ป่วยมี 3 แบบ ได้แก่ Standard ขนาด 26 ตร.ม. / Deluxe Room ขนาด 30 ตร.ม. / Superior ขนาด 52 ตร.ม. ให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักได้ที่ แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission) โทร 052-089-815 หรือ 052-081-101

ปรึกษาการเบิกประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ประกันสุขภาพของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าให้บริการลูกค้ากรมธรรม์บริษัทประกันในประเทศไทย ได้ที่ 052-089-722 หรือ 052-089-744

กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาบริการต้องทำอย่างไร

ค่ารักษาพยาบาลอาจไม่เท่านกันในแต่ละโรคและแต่ละบุคคล เนื่องด้วยความแตกต่างในการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาที่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ(เบิกตรง)ได้หรือไม่

ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรประกันสุขภาพโดยตรง
สำหรับสิทธิข้าราชการสามารถเบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยในและเฉพาะหัตถการตามรายการที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าให้บริการสิทธิข้าราชการ(เบิกตรง) โทร 052-089-721