โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใด

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

ชั้น แผนก เวลาให้บริการ หมายเลขติดต่อ
ชั้น 9 หอผู้ป่วย 9 (ผู้ป่วยเด็ก) ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-869
ชั้น 6 หอผู้ป่วย 6 ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-775
ชั้น 5 หอผู้ป่วย 5 / ห้องเด็กอ่อน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-853
ชั้น 4 แผนกไตเทียม 07.00 – 17.00 น. 052-089-781
แผนกระบบทางเดินอาหาร 08.00 – 20.00 น. 052-089-782
แผนกทันตกรรม 08.00 – 17.00 น. 052-089-783
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 08.00 – 20.00 น. 052-089-780
ห้องธาราบำบัด 08.00 – 20.00 น. 052-089-780
ห้องพัฒนาการเด็ก กรุณาสอบถามข้อมูลที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3 ห้องผ่าตัด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-840
ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 08.00 – 17.00 น. 052-089-830
ห้องคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-834
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-832
การเงินผู้ป่วยใน 08.00 – 18.00 น. 052-089-761
ชั้น 2 แผนกสุขภาพเด็ก 08.00 – 20.00 น. 052-089-767
แผนกสูตินรีเวช 08.00 – 17.00 น. 052-089-769
แผนกกุมารเวช 08.00 – 20.00 น. 052-089-765
ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ 08.00 – 17.00 น. 052-089-776
แผนกอายุรกรรม 08.00 – 20.00 น. 052-089-823
ศูนย์ออนโคโลยี จันทร์ – เสาร์ : 08.00 – 16.00 น.
อาทิตย์ : 14.00 – 17.00 น.
052-089-861
แผนกจิตรักษ์ 08.00 – 16.00 น. 052-089-865
ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู 08.00 – 16.00 น. 052-089-866
การเงิน 08.00 – 20.00 น. 052-089-763
เคาน์เตอร์รับยา 08.00 – 20.00 น. 052-089-773
ชั้น 1 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-811
แผนกกระดูกและข้อ 08.00 – 20.00 052-089-864
แผนกตา 08.00 – 17.00 052-081-144
แผนกศัลยกรรม 08.00 – 20.00 052-089-863
แผนก หู คอ จมูก 08.00 – 16.00 น. 052-081-130
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 07.00 – 16.00 น. 052-089-817
ต้อนรับและลงทะเบียน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-890
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 08.00 – 17.00 น. 052-089-899
แผนกรับผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-815
การเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-802
เคาน์เตอร์รับยา ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-804
บางกอกพลาซ่า คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง 08.00 – 17.00 น. 052-089-846

 

 

โรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาทุกโรคหรือไม่

ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการศูนย์และคลินิกรักษาโรคทั้งหมด18 ศูนย์/คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการบริการที่สะดวกและเกิดประสิทธิภาพทางการรักษา

แผนผังการให้บริการ

 

 

FLOOR แผนก เวลาให้บริการ หมายเลขติดต่อ
ชั้น 9 หอผู้ป่วย 9 (ผู้ป่วยเด็ก) ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-869
ชั้น 6 หอผู้ป่วย 6 ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-775
ชั้น 5 หอผู้ป่วย 5 / ห้องเด็กอ่อน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-853
ชั้น 4 แผนกไตเทียม 07.00 – 17.00 น. 052-089-781
แผนกระบบทางเดินอาหาร 08.00 – 20.00 น. 052-089-782
แผนกทันตกรรม 08.00 – 17.00 น. 052-089-783
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 08.00 – 20.00 น. 052-089-780
ห้องธาราบำบัด 08.00 – 20.00 น. 052-089-780
ห้องพัฒนาการเด็ก กรุณาสอบถามข้อมูลที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3 ห้องผ่าตัด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-840
ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 08.00 – 17.00 น. 052-089-830
ห้องคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-834
แผนกจิตรักษ์ 08.00 – 16.00 น. 052-089-865
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-832
การเงินผู้ป่วยใน 08.00 – 18.00 น. 052-089-761
ชั้น 2 แผนกสุขภาพเด็ก 08.00 – 20.00 น. 052-089-767
แผนกสูตินรีเวช 08.00 – 17.00 น. 052-089-769
แผนกกุมารเวช 08.00 – 20.00 น. 052-089-765
ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ 08.00 – 17.00 น. 052-089-776
แผนกอายุรกรรม 08.00 – 20.00 น. 052-089-823
ศูนย์ออนโคโลยี จันทร์ – เสาร์ : 08.00 – 16.00 น.
อาทิตย์ : 14.00 – 17.00 น.
052-089-861
การเงิน 08.00 – 20.00 น. 052-089-763
เคาน์เตอร์รับยา 08.00 – 20.00 น. 052-089-773
คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ARI Clinic 08.00 – 20.00 น. 052-089-761
ชั้น 1 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-811
แผนกกระดูกและข้อ 08.00 – 20.00 052-089-864
แผนกตา 08.00 – 17.00 052-081-144
แผนกศัลยกรรม 08.00 – 20.00 052-089-863
แผนก หู คอ จมูก 08.00 – 16.00 น. 052-081-130
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 07.00 – 16.00 น. 052-089-817
ต้อนรับและลงทะเบียน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-890
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 08.00 – 17.00 น. 052-089-899
แผนกรับผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-815
การเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-802
Executive Check up 07.00 – 16.00 น. 052-089-817
ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู 08.00 – 16.00 น. 052-089-817
เคาน์เตอร์รับยา ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-804
Plaza คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง 08.00 – 17.00 น. 052-089-846

 

สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ในช่องทางใดบ้าง

โทร 052-089-888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ [email protected]
เฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/bangkokhospitalchiangmai
เว็บไซต์ www.bangkokhospital-chinagmai.com

มาใช้บริการโรงพยาบาลครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกลงทะเบียน (Registration) ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับบริการมาในวันดังกล่าวด้วย
หากต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ สามารถทำนัดหมายผ่านช่องทางดังนี้ และรอรับการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่

  • เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
  • อีเมล์ที่ [email protected]
  • ผ่านกล่องข้อความเฟสบุ๊คแฟนเพจของโรงพยาบาล https://www.facebook.com/BangkokHospitalChiangmai/inbox
  • แผนกลงทะเบียน (Registration) โทร 052-089-890

บริการห้องพักผู้ป่วยมีกี่แบบ

ห้องพักผู้ป่วยมี 3 แบบ ได้แก่ Premier Room ขนาด 31 ตร.ม. / Deluxe Room ขนาด 38 ตร.ม. / Superior Room ขนาด 62 ตร.ม. ให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักได้ที่ แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission) โทร 052-089-815 หรือ 052-081-101

ปรึกษาการเบิกประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ประกันสุขภาพของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าให้บริการลูกค้ากรมธรรม์บริษัทประกันในประเทศไทย ได้ที่ 052-089-722 หรือ 052-089-744

กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาบริการต้องทำอย่างไร

ค่ารักษาพยาบาลอาจไม่เท่ากันในแต่ละโรคและแต่ละบุคคล เนื่องด้วยความแตกต่างในการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาที่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ(เบิกตรง)ได้หรือไม่

ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรประกันสุขภาพโดยตรง
สำหรับสิทธิข้าราชการสามารถเบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยในและเฉพาะหัตถการตามรายการที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าให้บริการสิทธิข้าราชการ(เบิกตรง) โทร 052-089-888 หรือ 1719