การตรวจสุขภาพ . . เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งกว่าสำหรับทุกวัย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

การตรวจสุขภาพ . . เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งกว่าสำหรับทุกวัย

โดย คุณจงเจริญ ศรแก้ว กริสมันน์

 

เหตุผลที่ทำให้คุณจงเจริญเข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ คืออะไรคะ?

เนื่องจากดิฉันคลำพบก้อนเนื้อที่เต้านม จึงได้เข้ามาทำการตรวจรักษาที่รพ กรุงเทพเชียงใหม่ และขณะที่รอพบแพทย์อยู่นั้นก็ได้เห็นคลินิก Anti Aging จึงมีความสนใจและสงสัยว่าคือคลินิกอะไร จากนั้นจึงลองศึกษาข้อมูลในโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ซึ่งก็ดูน่าสนใจ เพราะจะสามารถเข้าใจสุขภาพของเรามากยิ่งขึ้น จึงทำให้ดิฉันตัดสินใจเข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้

 

ทำไมถึงเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) คะ ?

ดิฉันเองสนใจเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองอยู่แล้ว ประกอบกับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมการตรวจชะลอวัย ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์เรื่องการดูแลสุขภาพของดิฉันได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่จะทำให้เราทราบว่าจุดใดบกพร่องแต่ยังทำให้ทราบว่า จะต้องทำอย่างไรที่จะป้องกันและฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและดูดีเมือเทียบกับบุคคลวัยใกล้เคียงกัน จึงเป็นเหตุผลหลักที่เลือกตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย ในการตรวจสุขภาพครั้งนี้ค่ะ

 

ความรู้สึกหลังจากได้รับบริการครั้งนี้ล่ะคะ?

ความประทับใจแรกที่ได้รับ คือ เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถแนะนำและอธิบายรายละเอียดโปรแกรมการตรวจตามความต้องการของเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งให้ความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาในการรับบริการ ถัดมาคืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่มีความทันสมัย ยิ่งไปกว่านั้น การที่เราสามารถออกความเห็นต่อการให้บริการต่างๆ เช่น ระหว่างการวิ่งสายพานเพื่อทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และความประทับใจที่ลืมไม่ได้เลยคือ คุณหมอธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์ ที่เข้าใจความต้องการของผู้หญิงวัยอย่างดิฉันเป็นอย่างดี พร้อมทั้งอธิบายในภาษาที่ง่ายและคนทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้ ทำให้การเข้ารับบริการสร้างความใกล้ชิดและประทับใจมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่อยากฝากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

ดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงมีความต้องการที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่นั้นอย่างคุ้มค่าและมีความสุขมากที่สุด ซึ่งตัวเราเองจะเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับตัวเองดีที่สุด จึงอยากให้คุณได้ลองเข้ามาใช้บริการตรวจสุขภาพชะลอวัย เพราะคุณจะสามารถทราบว่าร่างกายแทบทุกตารางนิ้วของคุณเป็นเช่นไร ร่วมกับได้รับคำแนะนำจากคุณหมอในการตรวจรักษาในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้คุณดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ปล่อยให้โรคภัยใดเกิดขึ้นกับร่างกายคุณ และรู้เท่าทันโรคก่อนที่จะเกิดค่ะ

 

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย โรพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร : 052-089-866 หรือ 1719 (เฉพาะโทรภายในประเทศเท่านั้น)

อีเมล์ : [email protected]