ก่อนอื่นคุณสาวๆ ควรเริ่มที่การทำความรู้จัก “ปลอกประสาท” ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการนำกระแสประสาทไปทั่วร่างกายของเราเสียก่อน ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการอักเสบหรือความผิดปกติใดๆ ของปลอกประสาทเหล่านี้ย่อมส่งผลให้การนำกระแสประสาทของอวัยวะนั้นผิดปกติ  มักเป็นการผิดปกติด้านการมองเห็น การเคลื่อนไหวร่างกาย และการรับความรู้สึก กลุ่มอาการเหล่านี้เรียกว่า โรคปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลาง (Demyelinating Disease)  ซึ่งหลายคนคงไม่คุ้นหู เพราะนี่เป็นโรคที่จะพบได้ก็ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงเท่านั้น!

 

โรคเอ็มเอส MS แขนขาชา อ่อนแรง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

พบมากในผู้หญิงวัยทำงาน

กลุ่มโรคปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลาง ที่พบบ่อยมีหลายอาการ ในที่นี้เราจะเน้นไปที่ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “โรค MS” ซึ่งมักพบในผู้ป่วยเพศหญิง “วัยหนุ่มสาว” หรือ “วัยทำงาน” คือ ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี ดังนั้นคุณสาวๆ ควรหมั่นสังเกตอาการซึ่งมีอาการหลากหลายขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติว่าทำหน้าที่ใด

 

โรคเอ็มเอส MS - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

การกำเริบเฉียบพลันและการเป็นซ้ำ

ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลาง (Demyelinating Disease) มักจะมีอาการผิดปกติแบบเฉียบพลัน เกิดอาการเร็ว ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือช้าสุดอาจใช้เวลาเป็นวัน อาการแบบเฉียบพลันนั้น อาจจะค่อย ๆ ทุเลาจนกลับมาปกติเหมือนเดิม หรือเกือบปกติเท่าเดิม แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำอีกได้ ส่วนผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือโรคเอ็มเอส ส่วนใหญ่จะเกิดอาการแบบรุดหน้า คือ อาการจะค่อย ๆ หนักขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะเกิดขึ้นในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ หรืออาจใช้เวลานานเป็นเดือน

 

แนวทางการดูแลรักษา

แม้ว่าอาการต่างๆ เหล่านี้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การที่ผู้ป่วยพบอาการและพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโดยเร็ว จะช่วยให้คุณสาวๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดอาการอักเสบลงไม่ลุกลามเป็นอาการรุนแรงจนมีโอกาสสูญเสียความสามารถในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งลดโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพในระยะยาวได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลางที่มีภาวะกำเริบเฉียบพลัน ด้วยการ การใช้ยาสเตียรอยด์ในปริมาณสูง ซึ่งมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบดูข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากแสดงถึงประโยชน์ของการให้ยาสเตียรอยด์ทางหลอดเลือดในปริมาณสูง หากอาการกำเริบรุนแรงหรืออาการที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ในปริมาณสูงทางหลอดเลือดดำ สามารถพิจารณาทางเลือกในการรักษาอีกหลายแนวทาง

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

พญ.ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท

โทร 052 089 888

Call Center: 1719 

” เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 – 16.00 น. “