แผนกจิตรักษ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 สุขภาพใจอาจไม่เหมือนเดิมหลังหายจากโควิด-19

 

“ ตอนที่ยังไม่ติดโควิด-19 ก็เครียดว่าจะติดหรือยัง จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ฉีดวัคซีนก็กังวลเรื่องผลข้างเคียงพอติดโควิด-19 ก็เครียดเพราะต้องกักตัวและไม่ได้เจอใคร ไหนจะเครียดอีกว่าคนที่บ้านจะพลอยติดเชื้อไปด้วยหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นก็กังวลอีกว่าโควิดจะลงปอดหรือไม่ พอหายป่วยแล้ว คิดว่าจะจบ แต่สุดท้ายกลับมีภาวะลองโควิด และ ปัญหาสุขภาพทางใจ ตามมา”

 

 

หลังหายป่วยจากโควิด-19 หลายท่านอาจพบอาการผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายที่เรียกว่า “ภาวะลองโควิด” ตามมาได้ โดยร้อยละ 30 ของผู้ที่มีภาวะลองโควิดมีปัญหาสุขภาพทางใจ และอาจรบกวนการใช้ชีวิตด้านต่างๆ เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การเรียน หรือ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ ซึ่งอาการผิดปกติต่างๆอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคจิตเวช เช่น โรควิตกกังวล หรือ โรคซึมเศร้า

 

อาการทางจิตใจที่พบบ่อยในภาวะลองโควิด

 

ปัญหาการนอนหลับ ภาวะวิตกกังวล ความเครียด สุขภาพใจ ความเครียด โควิด-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

 

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินและรับการรักษา

 

หากพบอาการผิดปกติต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที โดยปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับอาการทางจิตใจในภาวะลองโควิด แต่เป็นการรักษาตามอาการ โดยแพทย์อาจให้ยาในรายที่มีอาการรุนแรงหรืออาการผิดปกติต่าง ๆ รบกวนการใช้ชีวิต

 

การดูแลตัวเองเบื้องต้น

 

กิจกรรมสร้างความผ่อนคลาย สุขภาพใจ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

“ ปัญหาสุขภาพทางใจเป็นหนึ่งในอาการที่พบในภาวะลองโควิดหลังจากติดเชื้อโควิด-19 แล้ว การดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปแบบรอบด้านจะช่วยฟื้นฟูจากโรคและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน”

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นายแพทย์ดนัย อินทรกำแหง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์

แผนกจิตรักษ์  |  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่