อาหารทานดี - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ไลฟ์สไตล์ที่ ‘ดีต่อใจ’ ด้วยปัจจุบันคนหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่หากยังไม่หยุดทานอาหารเสี่ยง #โรคไขมันในเลือดสูง มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต (เพิ่มเติม…)