ปวดหลังเรื้อรัง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ข่าวดี! ที่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า ‘การทำหัตถการระงับปวด’ (Pain Intervention) ซึ่งเป็นทั้งการวินิจฉัยและวิธีการรักษาแบบอนุรักษ์ (Conservative Treatment) ที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการผ่าตัดไปได้พอสมควร การทำ Intervention นี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่หาตำแหน่ง ปวดหลัง ได้ไม่แน่ชัด เช่น ตึงร้าวตั้งแต่คอ บ่า ไหล่ลงมา มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่พร้อม หรือไม่ต้องการผ่าตัด

 

 

 

รักษาอาการ ปวดหลัง เรื้อรังได้ แม้ไม่ทราบตำแหน่งปวดชัดเจน

เนื่องจากอาการ ปวดหลัง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ผู้ป่วยหลายรายอาจแจ้งอาการและสาเหตุต่อไม่ชัดเจน เช่น ปวดจากกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลัง หรือเส้นประสาท ข้อต่อกระดูกสันหลัง (Facet Joint) หรือหมอนรองกระดูก การวินิจฉัยให้เฉพาะเจาะจงจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต้องอาศัยทั้งการซักประวัติและตรวจร่างกายหรือส่งตรวจทางรังสีต่างๆ ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ เช่น การทำเอกซเรย์ หรือ MRI  อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายจึงอาจไม่เหมาะกับการรักษาแบบผ่าตัด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้รักษาโดยการทำ Pain intervention ดังกล่าว

 

ขั้นตอนการรักษา Pain Intervention

แพทย์จะใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กเพื่อหาตำแหน่งปวดเฉพาะจุด (Diagnostic Spinal Intervention) โดยใช้กล้องรังสีทรรศน์ (Fluoroscopy) ซึ่งมีหน้าจอที่ใช้ดูภาพรังสีของกระดูกสันหลังได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถนำเข็มฉีดยาที่มียาชาผสมยาลดการอักเสบไปฉีดยังจุดที่สงสัยได้เฉพาะจุด (Therapeutic Injection) ทำให้สามารถบ่งชี้ตำแหน่งที่ปวดได้แม่นยำ และยังระบุตำแหน่งที่ควรจะผ่าตัดหรือไม่ควรผ่าตัดได้ด้วย

นอกจากนี้การทำ Spinal Intervention ยังมีอีกหลายวิธีซึ่งอาจใช้เป็นวิธีการรักษาร่วมในกรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการรักษาด้วยวิธีอื่นเท่าที่ควร เช่นการใช้เข็มขนาดเล็กนำคลื่นวิทยุความถี่สูงและความร้อน (Radiofrequency Ablation) ไปขัดขวางการส่งสัญญาณปวดบริเวณเส้นประสาทตามจุดต่างๆ เฉพาะที่ ทำให้อาการปวดลดลง และยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

แพทย์หญิงวรกมล ติยะประเสริฐกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา

ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศกระดูกและข้อ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศกระดูกและข้อ 

โทร 052 089 864

Call Center: 1719

” เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 20.00 น. “