การนอนหลับ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆ (เพิ่มเติม…)