อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่