อนุสาขาศัลยศาสตร์โรคกระดูกสันหลัง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่