อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่