อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่