อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่