อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่