อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่