อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่