อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่