อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่