อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่