อนุสาขาการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่