ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่