จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่