สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

บริการรักษามะเร็งนรีเวชวิทยา ของคลินิกนรีเวช

คลินิกนรีเวชของเรา มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยการรักษาที่มีคุณภาพสูง สำหรับสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ วางแผนการรักษาล่วงหน้า โดยการวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรีเวชที่อาจเกิดขึ้นในสตรี รวมถึงมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งท่อนำไข่ มะเร็งปากช่องคลอด และมะเร็งช่องคลอด

คุณสามารถรับการรักษาโดยกระบวนการรักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช ที่คลินิกนรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทีมของเราประกอบไปด้วย แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา อายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา รังสีแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ทีมพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ

ทีมของเรา มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย ประเมินผล และให้การรักษาโรคมะเร็งนรีเวช ดังนี้

เรามีบริการให้การรักษา และเน้นความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก ด้วยการวินิจฉัยมะเร็งนรีเวชในสตรี ทีมของเราจะให้คุณมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา เพื่อให้คุณได้รับการรักษาที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุด

ทำไมต้องเลือกบริการด้านนรีเวชวิทยา ของคลินิกนรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่