โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองก่อนเกิดโรค พร้อม ดูแลคนที่ไม่ป่วย ไม่ให้ป่วย ในคอนเซ็ปต์ BDMS PREVENTIVE ป้องกัน เพื่อรู้ทันร่างกาย โดยเฉพาะโรคหัวใจ และมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สูงที่สุดของคนไทย และมีจำนวนผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี

ในโอกาสครบรอบ 51 ปี ของ BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ ขอชวนท่านมา CHECK to PROTECT ตรวจเช็กสุขภาพหัวใจและสัญญาณเสี่ยงโรคมะเร็ง กับ BDMS Preventive Heart Package และ BDMS Preventive Cancer Package ในราคาแพ็กเกจละ 4,500 บาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม นี้ โดยสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 

รายการตรวจของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีรายการตรวจมีดังนี้

BDMS Preventive Heart Package โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ผู้รับบริการสามารถเลือกการตรวจด้วยเครื่องมือ 1 รายการ ระหว่าง การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจโดยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) หรือการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) หรือการตรวจวัดระดับแคลเซียมบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Coronary Calcium Score) โดยจะรวมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Test) จำนวน 6 รายการ ได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม การทำงานของไต ระดับไขมันคอเลสเตอรอล ระดับไขมันความหนาแน่นสูง-ต่ำ และระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

BDMS Preventive Cancer Package โปรแกรมตรวจสัญญาณเสี่ยงโรคมะเร็ง ผู้รับบริการสามารถเลือกการตรวจด้วยเครื่องมือ 1 รายการ ระหว่างการตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasound Upper Abdomen) หรือการตรวจเอกซเรย์มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวด์ (Digital Mammogram / Ultrasound) โดยจะรวมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Test) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี

                    สองแพ็กเกจดังกล่าวเหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ รายการตรวจอาจแตกต่างกันไปในบางโรงพยาบาล โดย Preventive package นี้ เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจหาพยาธิสภาพของร่างกายส่วนนั้นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการดูแล รักษา หรือป้องกันได้อย่างเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของแพทย์ต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (BDMS Preventive Heart Package) และโปรแกรมตรวจสัญญาณความเสี่ยงโรคมะเร็ง (BDMS Preventive Cancer Package) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม นี้ โดยสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 052 089 888  หรือ Call Center โทร. 1719 ช่องทางออนไลน์ Health Plaza คลิกลิงก์