ทีวี 1 เครื่องพร้อมเคเบิ้ล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่