ผศ. นพ.วีระชัย นาวารวงศ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่