ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526โลหิตวิทยา, ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2522อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888