ศ.เกียรติคุณ พญ.ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2540อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526โลหิตวิทยา, ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2522อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - อายุรศาสตร์
  • - อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา