ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2524รังสีวิทยาทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2516ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย