ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. พญ. มาลัย มุตตารักษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2524รังสีวิทยาทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รังสีวิทยาทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2516ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888