ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
2525สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888