ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. พญ. สุชยา ลือวรรณ

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888