ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2540ประสาทศัลยศาสตร์, Allegheny General Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย