ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2527ผ่าตัดรักษาโรคและอุบัติเหตุบริเวณมือ/ผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม, Hiroshima School of Medicine ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
2524ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทยสภา ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888