ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2527ผ่าตัดรักษาโรคและอุบัติเหตุบริเวณมือ/ผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม, Hiroshima School of Medicine ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
2524ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทยสภา ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • - อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์